Поточні проекти

Попередження конфліктів та злочинів на ґрунті ненависті серед учнівської молоді м. Києва та Донецької області

Проект здійснюється за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та за ініціативи викладачів кафедри СПСР у межах угоди про співпрацю ВГЦ «Волонтер» та Інституту людини (координатор проекту – Лях Т.Л., Журавель Т.В., Снітко  М.А.).

Термін реалізації 01.07.2015 – 30.11.2016.

Формування готовності викладачів університету до здійснення навчання, заснованого на дослідженнях

Проект впроваджується за підтримки British Council in Ukraine у рамках Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України, що реалізується на підставі спільних домовленостей Інституту вищої освіти НАПН України, Британської Ради в Україні, Фундації лідерства для вищої освіти (Сполучене Королівство), за підтримки Міністерства освіти і науки України (проектна група – О.Б.Жильцов, Н.М.Віннікова, О.В.Котенко, Н.К.Лебідь, Т.В.Жулкевська).
Термін реалізації лютий 2016 – лютий 2017 р.

Історія української діаспори у Нью Джерсі (США) за допомогою цифрових технологій у гуманітарній сфері

Сетон Хол Університет (м. Нью Джерсі, США) –(керівники – О.О.Тарасенко, О.О.Салата).

Мета проекту:

1) проводити пошукову роботу по дослідженню історії української діаспори у штаті Нью Джерсі, США (протягом вересня 2016 р. – квітня 2017 р.);

2) знайдену інформацію оформити у вигляді текстів, фото, малюнків та навчитися прикріплювати у системі  координат сайту http://www.viseyes.org (протягом лютого – квітня 2017 р.);

3) провести спільну звітну Скайп конференцію 13 грудня 2016 р. із американськими партнерами, які закінчили свою частину проекту у листопаді 2016 р.;

4) провести спільну звітну Скайп конференцію у кінці квітня 2017 р. із звітом української сторони про виконання своєї частини проекту;

5)  оформити та викласти проект «Дослідження історії української діаспори у Нью Джерсі, США за допомогою цифрових технологій у гуманітарних науках» сайтах Центру глобальної освіти Сетон Хол університету та на сторінці кафедри історії України Іcторико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка (протягом травня – червня 2017 р.).

Термін реалізації першого етапу дослідження: вересень 2016 – червень 2017 р.

Умови та вимоги інклюзивної освіти

Проект «Умови та вимоги інклюзивної освіти» був впроваджений Київським університетом імені Бориса Грінченка у співпраці з Університетом освіти (Гайдельберг, Німеччина) у 2010 році. Проект підтримується DAAD (Німецька програма академічних обмінів). Він спрямований на розвиток професійних навик викладачів та студентів у сфері інклюзивної освіти, що стає можливим завдяки організації спільних конференцій, навчальних програм для українських учасників, обміну викладачами та студентами, спільних дослідницьких публікацій.

Проект був розроблений з метою набуття нового педагогічного досвіду академічними працівниками та студентами. Впродовж його імплементації були запрошені лектори з Гайдельбергу: Карл Хольц, Анна Слівка, Сильвія Селке та інші, які провели гостьові лекції в нашому Університеті. Наші студенти та професори також взяли участь у семінарах та стажуваннях, які відбулися в Університеті Освіти у Німеччині.

Координатор проекту - Софій Наталія Зіновіївна, завідувач науково-методичного центру інклюзивної освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти.

Лідерствослужіння

 Співробітництво Київського університету імені Бориса Грінченка та «Co-Serve International» розпочалося в 2010 році з впровадження програм лідерствослужіння для студентів, а потім поширилося і на інші цільові аудиторії – викладачів та адміністрацію. Наразі «Co-Serve International» є ключовим партнером КУБГ у втіленні одного з проектів Університету – розвитку культури лідерства. Імплементація проекту включає: розробку відповідних навчальних програм, проведення семінарів та лекцій із залученням американських тренерів та експертів; участь студентів та співробітників у щорічній Міжнародній Академії Лідерстволужіння (м. Портленд, штат Орегон, США).

Програма проекту включає:
Модуль 1. Інтерактивний курс з лідерствослужіння: учасники вчаться краще розуміти себе та один одного, визначають ключові принципи та цінності лідерствослужіння.
Модуль 2. Менторська програма: з метою поглиблення отриманих знань з лідерствослужіння, учасники працюють з наставниками. Програма включає серію з 20 щотижневих дискусій по електронній пошті, частина цих обговорень базується на прочитанні есе Роберта Грінліфа «Людина, що служить громаді, як лідер».
Модуль 3. Досвід лідерства: шістнадцятиденна практика, яка дозволяє учасникам познайомитися з неймовірними прикладами з реального життя лідерів, які служать своєму народу. Базами практики є: "First Fruits of Washington», «AKT LLP», «Intel Corporation», «Medical Teams International», «Warner Pacific College».
Модуль 4. Демонстрація проекту: учасники узагальнюють отримані знання шляхом презентації проекту реалізації принципів лідерствослужіння у власній громаді.

Координатор проекту – Міляєва Валерія Робертівна, доктор психологічних наук, професор кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини, завідувач НДЛ культури лідерства.

Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту (ELITE)

Проект реалізується у рамках програми Темпус Європейської Комісії.
Грантова угода: 544343-TEMPUS-1-2013-1-LT-TEMPUS-SMHES.
Тривалість проекту: 35 місяців з 1/12/2013 – 30/11/2016.

Мета проекту: посилити роль українських ВНЗ як генераторів соціального прогресу в імплементації державної політики з розвитку людських ресурсів (HRD) шляхом реалізації послуг з розвитку лідерського та організаційного потенціалу (L&OD)
Завдання проекту:
• Розробити концептуальне та інформаційне підґрунтя для посилення ролі університетів в імплементації державної політики з HRD (Указ Президента України № 45/2012 від 1 лютого 2012 р. «Стратегія розвитку державної кадрової політики на 2012-2020 роки») як генераторів соціального прогресу шляхом реалізації послуг з L&OD.
• Створити інфраструктуру (персонал, обладнання, програмне забезпечення, інформаційні ресурси) для ефективної реалізації університетами послуг з L&OD.
• Розробити методологічне та навчальне середовище (контент, методи, інструменти) для ефективної реалізації університетами послуг з L&OD у 3 пілотних сферах (освіта (ED), державна служба (PS), підприємництво (EN))
• Здійснити заходи щодо політичної, законодавчої, організаційної та громадської підтримки ролі університетів як генераторів соціального прогресу в імплементації державної політики з HRD шляхом реалізації послуг з L&OD.
Сайт проекту – http://elite-project.eu/

Координатор проекту – Міляєва Валерія Робертівна, доктор психологічних наук, професор кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини, завідувач НДЛ культури лідерства.

DESIRE

Розробка вбудованих системних курсів з реалізацією інноваційних віртуальних підходів до інтеграції науки, освіти і виробництва в Україні, Грузії, Вірменії.

Проект реалізується у рамках програми Темпус Європейської Комісії.
Грантова угода: 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR.
Тривалість проекту: 36 місяців з 1/12/2013 – 1/12/2016.

Мета та завдання проекту: розробити практично спрямовані курси та програми підготовки з вбудованих систем; створити віддаленні лабораторії з вбудованих систем в Україні, Грузії, Вірменії; сформувати компетенції необхідні ринку праці з вбудованих систем.
Напрями діяльності за проектом:
• аналіз існуючих програм та курсів підготовки з вбудованих систем;
• аналіз компетенцій випускників з вбудованих систем, що вимагаються ринком праці в Україні, Грузії, Вірменії;
• розроблення методології з формування програм підготовки з вбудованих систем;
• модифікація та розробка модулів та курсів з апаратного забезпечення вбудованих систем, програмного забезпечення вбудованих систем, CAD/CAM/CAE для розробки вбудованих систем;
• розроблення/модифікація курсів з нових підходів до навчання;
• розроблення навчальних матеріалів;
• розробка віртуальних, віддалених та практичних лабораторій з вбудованих систем;
• професійна підготовка з «Нових підходів у навчанні інженерів», «Віддалених лабораторій для вбудованих систем», «Проектування вбудованих систем»;
• майстер-класи з використання віддалених лабораторій та лабораторій з вбудованих систем;
• навчання викладачів та дослідників;
• навчання пілотної групи студентів;
• моніторинг та оцінювання процесів та продуктів;
• оцінювання на регіональному на національному рівні;
• семінари для співробітників підприємств регіону;
Очікувані результати:
• нові курси з вбудованих систем
• нові віртуальні, дистанційні та звичайні лабораторії з вбудованих систем
• нові підходи до викладання навчального матеріалу з вбудованих систем
• розширення співпраці між ВНЗ та бізнесу
Сайт проекту – http://tempus.kubg.edu.ua/en

Координатор проекту – Морзе Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності.

Альянс програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні(Альянс USETI), ІІ ЕТАП, 2013-2015 рр.

З 2011 року Київський університет імені Бориса Грінченка є партнером Альянсу Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (Альянс USETI), яка впроваджується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку.
В рамках співробітництва заплановані наступні заходи:
• тренінги для вчителів та директорів шкіл м. Києва;
• спільні заходи щодо поліпшення системи тестування в Україні та забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіту в Україні;
• розробка нової магістерської програми в галузі освіти («Освітологія») в Київському університеті імені Бориса Грінченка.
Протягом першого року реалізації проекту до Університету завітали Ярема Бачинський, директор Альянсу USETI, та провідні експерти Альянсу Христина Пендзолу-Вітович, Марк Зельман та Жарко Вукмірович, які ознайомили викладачів та студентів із системою тестувань у школах США та впровадженням незалежного стандартизованого тестування у системах вступу до американських університетів та коледжів.

Координатор проекту – Веселовська Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, начальник відділу міжнародних зв'язків.

Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузіІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей(IRNET)

Проект реалізується за підтримки Сьомої рамкової програми (FP7) Європейської Комісії.
Грантова угода: PIRSES-GA-2013-612536.
Тривалість проекту: 48 місяців з 1/01/2014 – 31/12/2017.

Проект «IRNet» має на меті впровадити міждисциплінарну спільну програму обмінів для наукового пошуку та розвитку нових технік, які можуть бути використані в педагогічній науці у галузі ІКТ-інструментів, дистанційного навчання та міжкультурних компетенцій в ЄС (Польща, Нідерланди, Іспанія, Португалія, Словаччина) та третіх країнах (Австралія, Росія, Україна). Програма зміцнить вже існуючу співпрацю та сприятиме започаткування нових наукових контактів через двосторонні відрядження науковців. Метою проекту є: 1. обмін знаннями у сфері інноваційних технік в галузі освіти між ЄС та третіми країнами та впровадження сучасної ефективної стратегії імплементації нових технік у професії; 2. аналіз та оцінка соціальних, економічних та правових умови, а також методології та техніки електронного навчання, які були розроблені за участі ЄС та третіх країн.
Найважливішими цілями проекту є:
• оцінка компетентності вчителів та розробка ефективної стратегії впровадження інноваційних інструментів в освітню діяльність в контексті глобалізації освіти;
• обмін професорсько-викладацьким складом між європейськими університетами (Чехія, Нідерланди, Польща, Словаччина, Іспанія, Португалія) та третіми країнами (Україна, Росія та Австралія).
З метою структуризації запланованих робіт, наукові заходи поділені на сім взаємозалежних робочих пакетів, п'ять з яких побудовані на спільних дослідженнях усіх партнерів, один сфокусований на поширення результатів (усіх семи робочих проектів) та один призначений для управління проектом. Кожен з робочих пакетів призначений для однієї дослідницької діяльності проекту та має на меті розробку нових концептуальних та методологічних підходів у тематичній дослідницькі сфері. Вони також будуть базою для довготривалої дослідницької співпраці по передачі знань між ЄС та третіми країнами.
Сайт проекту – http://irnet.kubg.edu.ua/

Координатор проекту – Морзе Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності.

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Діяльність Проекти Поточні проекти