Нормативна документація

ПРАВОВА БАЗА, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ В'ЇЗД ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНУ З МЕТОЮ НАВЧАННЯ, ЇХ ПЕРЕБУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ВИЇЗД НА БАТЬКІВЩИНУ

 

1. Закон України від 01.07.2014р. № 1556-18 «Про вищу освіту».
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 
2. Закон України від 22.09.2011р. №3773-VI «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3773-17 
3. Закон України від 06.09.2005 №2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2806-15 
4. Закон України від 20.11.2003р. №1299-IV «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо адміністративної відповідальності за порушення правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні».
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1299-15 
5. Закон України від 03.04.2003р. №661-IV «Про Державну прикордонну службу України».
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/661-15 
6. Закон України від 07.06.2001р. № 2491-ІІІ «Про імміграцію».
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2491-14 
7. Закон України від 18.01.2001р. № 2235-ІІІ «Про громадянство України».
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 
8. Закон України від 18.01.2001р. №2 247-ІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з нелегальною міграцією».
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2247-14 
9. Закон України від 07.03.1996р. № 85/96-ВР «Про страхування».
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80 
10. Указ Президента України від 06.04.2011р. №405 «Питання Державної міграційної служби України».
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/405/2011 
11. Указ Президента України від 17.02.2004р. №199/2004 «Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України».
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/199/2004 
12. Указ Президента України від 07.07.2003р. №580/2003 «Про додаткові заходи щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України».
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580/2003 
13. Указ Президента України від 27.03.2001р. №215/2001 «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України».
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/215/2001 
14. Указ Президента України від 18.01.2001р. №22/2001 «Про заходи щодо посилення боротьби з незаконною міграцією».
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/22/2001 
15. Указ Президента України від 18.09.1996р. №841/96 «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин».
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/841/96 
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014р. №233 «Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг».
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/233-2014-%D0%BF 
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2014р. №121 «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту».
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/121-2014-%D0%BF 
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.2013р. №684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства».
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/684-2013-%D0%BF 
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2012р. №251 «Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002р. № 1983».
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/251-2012-%D0%BF 
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2012р. №150 «Про затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України».
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/150-2012-%D0%BF 
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2011р. №1124 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 09.08.2001р. №978 і від 08.08.2007р. № 1019».
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1124-2011-%D0%BF 
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №567 «Правила оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію».
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/567-2011-%D0%BF 
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010р. №1236 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України».
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1236-2010-%D0%BF 

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF 
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007р. №1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг».
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1019-2007-%D0%BF 
22. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003р. №61 «Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів».
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/72-2003-%D0%BF 
23. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.1998р. №1926 «Про створення мережі закладів з організації надання медичної допомоги «Асістанс-Україна».
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1926-98-%D0%BF 
24. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.1998р. №1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію».
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1893-98-%D0%BF 
25. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р. №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти».
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1138-96-%D0%BF 
26. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.1993р. №136 «Про навчання іноземних громадян в Україні».
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/136-93-%D0%BF 
27. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013р. №1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.11.2013р. за № 2004/24536.
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2004-13
28. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15.07.2013 № 681 «Про затвердження Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.08.2013р. за № 1335/23867.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1335-13 
29. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.09.2012р. №1021 «Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти».
http://osvita.ua/legislation/other/31131/ 
30. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28.05.2012р. №632 «Деякі питання визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.06.2012р. за №959/21271.
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0959-12 
31. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25.04.2012р. №363 «Про затвердження Порядку розгляду заяв іноземців та осіб без громадянства про продовження строку перебування на території України». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.05.2012р. за №778/21091.
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0778-12 
32. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 15.12.2011р. № 987 «Про затвердження Положення про імміграційну картку». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.01.2012р. за № 3/20316.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0003-12 

33. Наказ Міністерства освіти і науки України 26.09.2011р. №3076/5 «Про приведення нормативно-правових актів у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 року №938».
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v3076323-11 
34. Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України 23.07.2010р. №736/902/75 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010р. за № 1196/18491.
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1196-10 
35. Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.04.2006р. №260 «Про вивчення української (російської) мови іноземними студентами і аспірантами».
http://document.ua/pro-vivchennja-ukrayinskoyi-rosiiskoyi-movi-inozemnimi-stude-doc119238.html
36. Наказ Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 05.12.2003р. №237/803/151/5 «Про затвердження Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.12.2003р. за № 1151/8472.
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1151-03 
37. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001р. №201 «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.09.2001р. за №833/6024.
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0833-01 
38. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 11.11.1997р. №328 «Про затвердження Порядку встановлення цін (тарифів) на екстрену медичну допомогу, що надається іноземним громадянам державними та комунальними закладами охорони здоров'я України». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.01.1998р. за № 9/2449.
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0009-98 

Документи, які регламентують академічну мобільність : 

39. Наказ Університету № 501 від 30.09.2016р. «Про введення в дію Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Університету» 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Навчання Нормативна документація