Пріоритети

I. Розвиток академічної мобільності

Міжнародна діяльність Київського Університету імені Бориса Грінченка спрямована на забезпечення його інтеграції в міжнародну університетську спільноту, здобуття Університетом додаткових можливостей щодо прискореного розвитку в межах Болонського процесу і європейської інтеграції. Розвиток академічної мобільності є однією з важливих ланок міжнародної діяльності нашого Університету, що надає змогу викладачам і студентам покращувати рівень своїх знань, удосконалювати свої здібності та рівень володіння іноземною мовою, дізнаватись про нові технології навчання та викладання, знайомитись з культурою та історією інших країн, розширювати свій кругозір.


II. Участь університету у міжнародних проектах, програмах

Участь і реалізація міжнародних проектів є одним із ключових пріоритетів розвитку міжнародної діяльності Київського Університету імені Бориса Грінченка. Реалізація таких проектів, зокрема у партнерстві, дає змогу покращити рівень наукових досліджень, загальний рівень підготовки та практичних навичок професорсько-викладацького складу і безпосередньо студентів.


III. Встановлення, підтримка, розвиток партнерських зв'язків із міжнародними інституціями в Україні і за кордоном

Київський Університет імені Бориса Грінченка використовує досвід провідних вищих навчальних закладів і наукових установ країн Європейського Союзу, сприяє поглибленню наявних зв'язків та налагодженню нових контактів між навчальними закладами Європи. В рамках розвитку партнерських стосунків з європейськими університетами Університет розвиває програми студентської та викладацької мобільності, створює можливості участі в міжнародних симпозіумах, конференціях та семінарах.


IV. Участь у професійних міжнародних мережах

Міжнародна діяльність Київського Університету імені Бориса Грінченка спрямована на пошук та створення нових академічних можливостей для додаткового наукового зростання його студентів та працівників, підвищення внутрішніх наукових та освітніх стандартів, сприяння поширенню позитивного іміджу України.


V. Навчання іноземців та осіб без громадянства

Навчання в Київському університеті імені Бориса Грінченка іноземних студентів та осіб без громадянства як ніщо інше укріплює міжнародну співпрацю університетів-партнерів та зміцнює довіру між країнами. Збільшення контингенту іноземців піднімає рейтинг Університету, робить його відомим за межами країни, що особливо важливо в часи глобалізації та євроінтеграції.


VI. Організація літніх шкіл

Процеси європейської інтеграції мають дедалі більший вплив на всі аспекти життєдіяльності України. Подальший розвиток нашої держави залежить від широкого впровадження високих стандартів якості, яких дотримуються країни Європейського союзу і світу загалом. На сьогоднішній день організація літніх шкіл є пріоритетним напрямком міжнародної діяльності в університетах як в Україні, так і за кордоном. Літні школи дають змогу проводити інтенсивні курси по вивченню різних предметів, залучати іноземних фахівців та студентів, поєднуючи навчання та відпочинок.

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про нас Діяльність Пріоритети